Hodně štěstí, zdraví ...

Při jakékoli práci je důležité hledět na dobrý zdravotní stav zaměstnanců a snižovat riziko pracovních úrazů či psychických poruch z přepracování. Důležitá přitom není jen bezpečnost práce jako taková, ale také její nenápadné složky, jako například hygiena.

Hodně samozřejmě záleží na povaze pracoviště samotného. Jiné pracovní prostředí skýtá slévárenský závod, fotbalový stadion, vesmírná raketa, prezidentská kancelář či nákladní automobil. Všude ale hraje důležitou roli prevence. Její úspěšná aplikace záleží zejména na vědomostech zaměstnanců. Je tedy nadmíru vhodné seznamovat personál s pracovními riziky a způsobem prevence.

Pracovní prostředí hraje v prevenci velmi důležitou roli. Nezbytný je dostatek světla, nízká hlučnost nebo adekvátní teplota. Opomíjeno nesmí být správné hospodaření s časem zaměstnance, tedy vhodné zacházení s určováním směn, přesčasů, ale také rozvržení volna a pracovních přestávek. V neposlední řadě závisí dobrá fyzická a psychická kondice zaměstnance také na sociálních podmínkách. Sem patří vztahy na pracovišti, pracovní pozice, zaměstnanecké výhody a sociální jistoty.

Zdroj: Gestiopolis - server pro oblast marketingu, KM a lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gestiopolis