HR a přírodní katastrofy

Matka příroda připravuje čas od času manažerům lidských zdrojů krušné chvilky. Kromě jiných povinností by měli též pomáhat zaměstnancům vyrovnat se s živelnými pohromami, zvláště pokud pracují ve státní sféře. Organizační plány pro případ přírodních neštěstí popisují zpravidla detailně technické aspekty fungování nejnutnějších služeb v oblasti, jako je policie nebo hasiči. Často se však přehlíží některé praktické aspekty, například:

- udržování aktuálních pohotovostních informací,
- identifikace dovedností a potřeb zaměstnanců,
- poskytování flexibility v pracovních pravidlech apod.

Přírodní katastrofy výrazně ovlivňují osobní životy zaměstnanců. Mohou přijít o majetek, utrpět zdravotní újmy či nejrůznější rodinné krize. Od toho se pak může odvíjet neschopnost vykonávat plně pracovní povinnosti. Manažeři by měli zvážit nutnost přítomnosti konkrétních zaměstnanců v práci a možnost jejich dočasné náhrady. Doporučuje se vypracování preventivního asistenčního plánu pro zaměstnance s ohledem na geografické podmínky. D“dožité je zaměřit se na pomoc při řešení finančních problémů, vyrovnávání se se stresem a smrtí.

-kk-

**Datum vydání:** XI/2004
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia