Hrozí vám burnout?

Pojem „burnout“ (vyhoření, vyhasnutí) zavedl v roce 1974 americký psychoanalytik H. J. Freudenberger. Původně byl používán ve spojení s narkomany v chronickém stadiu, později se rozšířil do souvislosti s pracujícími lidmi, kteří projevovali letargii, zoufalství a bezmocnost. Vzniká na základě fyzického, citového a duševního vyčerpání, způsobeného dlouhodobým pobýváním v emocionálně mimořádně náročných situacích.

Vyhoření hrozí především lidem, kteří byli nejprve nadšeni svou prací, ale časem toto nadšení ztratili. Jsou to také lidé, kteří na sebe kladou vysoké požadavky nebo pracují nad úroveň své kapacity. Patří sem též perfekcionisté, workholici a ti, kteří považují neúspěch za osobní porážku, neumějí říci „ne“ nebo nejsou schopní odpočívat. Jedná se i o lidi vystavené dlouhotrvajícím mezilidským konfliktům (včetně mobbingu).

Vyčerpanost a únavu mohou způsobit i negativní vlivy pracovního prostředí, jako jsou nedostatečné prostory, špatné osvětlení, vysoká hladina hluku apod. V manažerských pozicích je to pak přetíženost, stres a syndrom nepostradatelnosti. Důležitou roli hrají také mezilidské vztahy na pracovišti i v rodině a mezi přáteli.

Vyhoření není škodlivé jen pro své oběti, ale i pro jejich okolí a hlavně jejich výkon a kvalitu práce. Jestliže ale vyhoříme, museli jsme nejprve hořet. Vyhoření není okamžitý stav, ale proces, který sestává z pěti stádií: nadšení, stagnace, frustrace, apatie a intervence (snaha o vykročení z rozjetého vlaku, například v podobě dovolené, nových přítel, přestěhování). Jak tedy vyhoření předejít nebo je alespoň včas zastavit?

- Snižte příliš vysoké nároky.

- Nesnažte se být zodpovědní za všechny a za všechno.

- Naučte se říkat NE, nenechávejte se přetěžovat a myslete na sebe.

- Stanovte si priority a nevyplýtvejte energií na priority druhých.

- Plánujte, rozdělujte si práci rovnoměrně a vyhýbejte se odkládání.

- Dělejte přestávky a naučte se odpočívat.

- Hledejte emocionální podporu, pečujte o své osobní vztahy, přátelství, záliby.

- Nezačínejte se litovat, ale radujete se z toho, co umíte a dokážete.

- Berte vážně varovné signály vašeho těla.

- Když něco nefunguje, změňte to.

-kk-