Irsko: Zákaz kouření na pracovištích přináší ovoce

Po celém světě přibývá zemí, které zakazují kouření na pracovištích. A podle nejnovější irské studie se zdá, že to skutečně funguje. Vedoucí studie, pneumolog Imran Sulaiman z Galway University Hospitals vysvětluje, že obecně pozitivní vliv zákazu kouření na pracovištích na výskyt onemocnění dýchacích cest a srdce potvrdily již dřívější studie. Dosud však existovalo jen málo dat týkajících se vlivu zákazu na respirační onemocnění u dospělé pracující populace.

Zákaz kouření na pracovištích platí v Irsku od března 2004. „Ve srovnání s dobou předcházející zavedení zákazu pozorujeme výrazné snížení počtu pacientů přijatých s akutními kardiopulmonálními a respiračními problémy,“ shrnuje Sulaiman. Nejvíce patrný je tento trend ve věkové skupině 20 až 29 let. U mužů ve věkových skupinách 50 -59 let a 60 - 69 let se pak ukázal nejvýraznější trend snížení počtu akutních koronárních syndromů.

„Snížení počtu akutně přijímaných pacientů může být také důsledkem omezeného kontaktu náchylných osob s tabákovým kouřem v okolí,“ dodává Sulaiman a zdůrazňuje výhody omezení pasivního kouření. Podobné studie je podle něho třeba provést i v dalších zemích.

-kk-

Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily