Jak implementovat zákaz kouření na pracovišti

Většina zaměstnavatelů má směrnice, které řeší zákazy požití alkoholu a omamných látek na pracovišti, mnohem méně se jich ale stejným způsobem zabývá kouřením. Například ve Velké Británii bude postupně implementován zákaz kouření na pracovištích ve všech oblastech.

Sledování dodržování směrnic je v případě kouření méně náročné než u alkoholu a omamných látek, protože nevyžaduje náročné testování, které navíc nemusí podat přesné výsledky. Problematiku kouření lze snadno zapracovat do stávajících směrnic včetně podpory a asistence těm, kteří se zlozvykem chtějí skoncovat.

Někteří zaměstnavatelé již přijali drastická opatření a odmítají kuřáky vůbec zaměstnávat. Mimo jiné je to například Světová zdravotnická organizace (WHO).

Směrnice týkající se zákazu kouření by měly zahrnovat:

- odůvodnění zákazu,

- vymezení zákazu v prostorách zaměstnavatele, v pracovních vozech, při práci z domova, během návštěv klientů a ve venkovních firemních prostorách,

-  informace o disciplinárních procedurách, uvést odpovědné osoby a poskytnout možnost důvěrného nahlášení porušování zákazu.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management