Jak nevyhořet - rady pro manažery HR

Jak nevyhořet – rady pro manažery HR

Oddělení lidských zdrojů bylo odjakživa spíše pro lidi s pevnými nervy. V současné době se však psychický tlak vyvíjený na zaměstnance a manažery tohoto oddělení znásobil. Manažeři lidských zdrojů si musí poradit jak s nemotivovanými zaměstnanci, tak i s ekonomickými hrozbami, které se na podnik hrnou. Nejvýznamnějšími zdroji stresu jsou propouštění a snaha o co nejefektivnější využití potenciálu zaměstnanců. Pro manažery HR je mnohdy obtížné skloubit lidský přístup s potřebami podniku.

Stres se však dá poměrně účinně držet na uzdě. Svědčí o tom fakt, že většina dotazovaných HR manažerů (celkem 86 %) odpověděla v anketě SHRM na otázku, zda se cítí spokojení se svou prací, kladně. Každý se se stresem vyrovnává po svém – jedna z dotazovaných například chodí ráda venčit své psy na pláž. Dle průzkumu je nejobtížnější a nejvíce stresující situací pro manažery HR nutnost sdělovat lidem špatné zprávy – např. o propouštění.

Většina vedoucích lidských zdrojů se také cítí stresována tím, že nemohou zaměstnancům v komplikované situaci pomoci. Snaží se s nimi tedy alespoň jasně komunikovat a naslouchat jim, když to potřebují. Dalším stresorem je nutnost zachovávat důvěrné informace. Autorka článku popisuje možnosti, jak se jednotlivé HR manažeři s těmito problémy vyrovnávají.
Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management