Jak odměňovat za bezpečnou práci

Praxe prokázala, že odměny fungují. Není žádným tajemstvím, že uznání a odměňování zaměstnanců představuje silnou motivaci k lepším výkonům a také bezpečnější práci. Z tohoto důvodu se těší dlouhodobé popularitě incentivní bezpečnostní programy. Odborníci se shodují se na tom, že určitá odměna za bezpečné chování při práci pomůže zvýšit celkovou bezpečnost pracoviště. Pouze se již nemohou shodnout na tom, jak by jednotlivé programy měly být strukturovány, aby byly co nejefektivnější.

Minulost ukázala, že odměňování pouze za výsledky se může obrátit proti vám. Programy odměňovaly zaměstnance jednoduše za to, že neměli při práci nehody. To však vedlo k tomu, že se nehody a další problémy zatajovaly, což vedlo ke zvyšování bezpečnostních rizik. Další problém spočíval v tom, že některé pracovní nehody nesouvisely se špatnými bezpečnostními podmínkami.

Na základě těchto zkušeností začaly firmy s podporou oficiálních organizací pro bezpečnost práce zavádět jiný typ bezpečnostních incentivních programů. Spíše než na výsledky se soustředí na bezpečné chování při práci. Zaměstnanci jsou hodnoceni například za to, že:

- jsou obezřetní a ohlašují bezpečnostní problémy,

- podnikají kroky, aby omezili nebo odstranili bezpečnostní rizika při své práci,

- navrhují postupy pro zdokonalení bezpečnosti práce,

- se účastní bezpečnostních výborů.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com