Jak předcházet šikaně na pracovišti?

Pracovníci, kteří jsou šikanováni mohou rychle ztratit sebedůvěru do takové míry, že nebudou chtít vyhledat pomoc. Projděte si kroky, díky kterým můžete vymýtit šikanu z vašeho pracoviště.  

- Definujte šikanu. Když máte podezření, že se ve vaší firmě šikanuje, nebo se jen chcete ochránit pro budoucí možné případy, začněte úvahou o možných scénářích, kterým se chcete vyhnout. Vždy bude lépe mít širší směrnice, než úzkou definici po vzoru legislativy.

- Vypracujte směrnice. Vaše směrnice by měly například vyžadovat po šikanovaném, aby si vedl záznamy incidentů, včetně jmen lidí, kteří při nich figurovali. Předtím, než své směrnice aplikujete naostro, otestujte své procesy vizualizací předchozích případů, případně praxe jiné firmy.

- Styčné osoby. Kde je to možné, dejte lidem příležitost si o svém problému s někým promluvit. Vytvořte směrnice, které umožní probrat věc s vybranými osobami mimo tým „postiženého“ i nahlásit situace týkající se problémů s nadřízeným.

- Sdělte následky. Dejte jasně najevo, že šikana nebude akceptována. Také by mělo být zřejmé, že stěžovatel zůstane v pracovním procesu a bude využívat veškerou dostupnou podporu do doby, než se záležitost vyřeší. 

- Prošetřujte stížnosti. Vysvětlete případným svědkům, že možná budou muset vypovídat u soudu. Je však důležité na ně netlačit v tom ohledu, jakou stranu mají podpořit. Ve vážných případech můžete zvážit suspendování domnělého viníka po dobu interního vyšetřování a případného soudního jednání.

- Nabídněte trvající podporu. Poskytněte obětem praktickou podporu a poradenství - zjistěte, nakolik jsou podporováni mimo pracoviště. Vaše organizace by se z každého případu měla poučit a investovat do dalšího rozvoje, například školení nebo nových způsobů identifikace šikany. 

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management