Jak přežít (v práci)

Starost o zdraví zaměstnanců je velmi důležitá. Dostatečná péče může pozitivně ovlivnit jak jejich bezpečí, tak produktivitu práce. Zde je pár užitečných rad jak toho docílit. Na začátku musí stát informování zaměstnanců o negativních účincích některých procesů výroby. Co nejvíce se snažte eliminovat škodlivé účinky a stresující faktory na pracovišti, nahradit staré nářadí novým nebo snížit hluk je příkladem takového opatření.

Zapojte pokud možno všechny zaměstnance do toho, aby identifikovali a zlepšovali nezdravé podmínky v zaměstnání. Poskytněte k tomu vhodné vedení, které jednotlivé činnosti bude koordinovat. Vedoucí pracovníci musí být ochotni konzultovat problémy se svými zaměstnanci Je dobré poskytnou zaměstnancům možnost vzdělat se v tom, jak předcházet stresu.
-kh-
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards