Jak řešit konflikty na pracovišti

Pokud jste jako většina nadřízených a středních manažerů, nikdo vám nikdy neřekl, že budete muset trávit téměř pětinu svého času usmiřováním, souzením a zprostředkováváním domluvy mezi svými zaměstnanci. Nadřízení pracovníci tráví v průměru 18 procent svého času řešením osobních sporů zaměstnanců. Hádky mezi pracovníky mohou vypadat jako malicherná záležitost, ale mohou mít katastrofální následky. Osobní spory často vyrušují od práce, podkopávají morálku, ohrožují týmovou práci a produktivitu a mohou vyústit v nebezpečné a násilné konfrontace. A mohou být nakažlivé. I když se nadřízený nechce vměšovat do soukromí podřízených, ale když spory vniknou na pracoviště a ovlivňují výkon, je to problém všech a nadřízený s tím musí něco dělat.

Mezi konkrétní příčiny pracovních konfliktů patří: nedorozumění způsobená věkem, rasou a kulturními rozdíly, soutěživost, netolerance, předsudky, diskriminace nebo bigotnost, nespravedlnost, pomluvy a lži, dlouhotrvající závist, strach z propuštění nebo přeskočení při povyšování, sexuální napětí nebo harašení, ohrožení bezpečnosti, moci nebo postavení, konec milostného románku, falešná chvála, srovnání odměn a hodnocení, obviňování z chyb, alkoholem a drogami způsobené iracionální chování.

Strategie řešení konfliktů na pracovišti:

- povzbuďte zaměstnance, aby zkusili konflikt dát do pořádku sami,

- separujte svářené strany, pokud je to nezbytné,

- jasně vymezte hranice autority, abyste vyloučili boje o moc,

- redukujte soutěživost zdůrazňováním týmového přístupu,

- přimějte zaměstnance uvažovat před tím, než něco řeknou, a jak to řeknou,

- poskytněte formální výcvik řízení hněvu a řešení konfliktů,

- vyžadujte po svářených stranách písemně jejich postoje a navrhované nápravy,

- řešte neakceptovatelné chování zaměstnanců, ne jejich osobnosti a charaktery,

- apelujte na jejich hrdost a profesionalitu,

- využívejte přiměřené progresivní disciplinární kroky,

- jako poslední možnost zmiňte výpověď, pokud by měly spory pokračovat.

-ba-

Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com