Jak řešit sexuální obtěžování ze strany klientů?

Jak řešit sexuální obtěžování ze strany klientů?

Sexuální obtěžování nemusí vždy být záležitostí mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Původcem může být například i zaměstnavatelův významný klient. Otázkou zůstává, jak se sexuálnímu obtěžování z třetí strany bránit, protože jej přímo neupravuje ani legislativa vyspělých západních států.

Podle britského zákona známého jako Sex Discrimination Act například sexuální obtěžování osobou, která nepatří do firmy, nezákonné není. Pokud je navíc zaměstnanec oznámí svému zaměstnavateli, ani ten nemůže zákona využít. Staví se přitom také do nepříjemné role toho, kdo obvinil klienta.

Zaměstnanec má možnost pouze ohlásit obtěžování zaměstnavateli dané třetí osoby. Pak mu ale nezbývá než doufat, že vše bude řádně vyšetřeno, jelikož vyšetřování bude důvěrné. Vyplatí se proto vždy vše předem ohlásit vlastnímu zaměstnavateli, protože ten by mohl využít zákona, kdyby obtěžování nadále pokračovalo.

-kk-

**Datum vydání:** VII/2004
Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian