Jak řídit absentérství

Absentérství je problém všech firem. Letošní průzkum britského Institutu pro personalistiku a rozvoj (CIPD) ukazuje, že každý rok připadá na jednoho zaměstnance průměrná ztráta osmi dnů. Úhrnná ztráta ve Velké Británii tak dosahuje ročně 13,2 miliard liber. Finanční ztráta ale není jediný dopad. Například zde není započten pracovní nápor na ostatní zaměstnance apod. Průzkumy v této oblasti se snaží přijít na kloub spojitosti mezi osobními vlastnostmi, pracovními podmínkami a mírou absence. Výsledky si ale odporují a tak zatím není „lék“. Absentérství lze zmírnit a řídit následovně:

Metodika

Ta musí být sdělena a dostupná všem zaměstnancům. Regule by měly minimálně řešit:

- procedury pro hlášení absence včetně jmenování papírových požadavků,

- finanční náhradu za absenci,

- jak řešit dlouhodobou a krátkodobou absenci,

- prvky pohovorů pro příchozí po delší absenci.

Definice rolí

Ujasněte, kdo bude mít jaké zodpovědnosti v oblasti řízení absence, zvlášť jasno je dobré mít ve vztahu mezi HR a řadovými manažery.

Důležitost nižšího managementu

Ten hraje v řízení absencí velmi důležitou a často podceňovanou roli a jejich chápání regulí může znamenat hodně pro její úspěšnou aplikaci. Tito lidé by proto měli být kvalitně proškolováni na dané téma a měli by být jako první seznámeni s případnými změnami v regulích.

Buďte důslední

To například znamená, že byste měli uskutečnit krátký pohovor s každým problémovým zaměstnancem, ne jen s tím, u kterého máte podezření, že je simulant. Seznamujte se důkladně s patřičnou legislativou.

Nedejte na domněnky

Podle průzkumu je až 85 % absencí oprávněných. Dbejte proto na to, aby pohovor byl v přátelském tónu a nikoliv podezřívavý nebo nepřátelský. Dosažení 100% docházky není nutné, pokud z toho vyvstane to, že lidé budou v práci i když by neměli. Přecházení zdravotních problémů může znamenat pozdější delší absence a ohrožení kolegů.

Přesné záznamy absencí

By měly být denně aktualizovány. Problémy s absencí se dají řešit jen pokud jsou zachyceny „za tepla“.

Využívejte data

Pouhé vypočítání počtu absencí a pečlivé uložení dat nestačí. Je třeba informace pravidelně předávat managementu a dohlížet na to, aby se problémové oblasti řešily. Minimálně by měly být stanoveny počty dní absencí u každého zaměstnance a míra absentérství v týmu nebo v oddělení. Efektivní systém IT by měl pomoci zachytit absence ve stejných dnech v týdnu nebo před a po svátcích, atp.

Nabídněte řešení

Zkuste v rámci svých možností nabídnout zdravotní prohlídky, dohlédnout na možnost zdravého stravování, poskytnout slevy do sportovních nebo jinak zdraví prospěšných zařízení. Pokud nemáte prostředky, zkuste lidem dát pár tipů. Například, aby nepoužívali výtahy, nebo je povzbuďte k procházce po obědě.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management