Jak řídit zaměstnance se závislostí

Zneužívání alkoholu a drog stojí firmy ročně miliony dolarů v podobě absencí zaměstnanců v práci, úrazů na pracovištích, chybných rozhodnutí či dokonce zpronevěr a krádeží. Když přijde na řešení závislosti zaměstnanců, většina firem to neřeší a zaměstnance propustí.

Propustit zaměstnance postiženého rakovinou, diabetem nebo jinou chronickou nemocí by bylo nepřípustné. Závislost má ale silné společenské stigma. Je vnímána jako špatná volba, i když jde ve skutečnosti také o nemoc. Firmy často neřeší závislosti svých zaměstnanců proto, že je manažeři nedokáží rozpoznat. Jaké jsou tedy symptomy?

- Dech, který je cítit po alkoholu,

- klopýtání nebo nedostatečná koordinace pohybů,

- problémy se soustředěním nebo strnulý výraz,

- netypicky pasivní nebo agresivní chování,

- zhoršující se vzhled a hygiena,

- časté absence – zejména v pondělí,

- nevysvětlené pohmožděniny a nehody,

- chronická podrážděnost,

- zarudlá kůže,

- ztráta nebo výpadky paměti,

- zajímání se o dostupnost alkoholu a společenských příležitostí nebo firemních oslav.

Vzhledem k vysokému výskytu závislostí v dnešní společnosti není moudré předpokládat, že se netýká žádného z vašich zaměstnanců. Co by tedy zaměstnavatel měl dělat? Může začít tím, že bude zaměstnance opakovaně informovat o tom, jak firma řeší závislosti. Není třeba ihned přistoupit k propouštění, ale napřed nabídnout možnost léčení nebo udělit výstrahu. Zaměstnanci by však měli vědět, že pak již opravdu přijde propuštění. 

Důležité je budovat firemní kulturu, v níž kolegové nebudou závislost ve svých řadách ignorovat. Můžete také požadovat zdravotní pojištění, které pokrývá léčení ze závislosti. V řadě případů nejsou závislí zaměstnanci ztracené případy. S citlivým vedením a efektivní léčbou se mohou vrátit do práce a být produktivní.

-kk-

Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World