Jak se bude od ledna počítat nemocenská

Princip výpočtu nemocenské bude od 1. ledna 2006 stejný, ale s jinými částkami. Vláda nedávno zvýšila takzvané redukční hranice. Zvýšení redukčních hranic se od Nového roku bude týkat i zaměstnanců, kteří onemocní ještě v tomto roce a jejich nemoc bude pokračovat i v roce 2006. V případě, že příjem zaměstnance nepřesáhne 510 korun za den, se započítá částka v prvních čtrnácti dnech z 90 procent. Z částky od 510 korun do 730 korun se bude brát 60 procent, k příjmu nad 730 korun se přihlížet nebude. Redukční hranice se od roku 2002 neměnily a zůstávaly na úrovni 480 korun a 690 korun.

Z toho plyne, že nemocenské dávky budou od ledna vyšší - což je změna, která potěší nemálo zaměstnanců. Nová pravidla by měli nastudovat i účetní všech větších firem. Platí totiž, že pokud má podnik více než 25 zaměstnanců, musí dávky vypočítávat a vyplácet sám. O výši nemocenské si pak sníží celkovou částku odvodu pojistného a správě sociálního zabezpečení uhradí rozdíl.

Pokud si nemocný zaměstnanec vydělá v průměru 1000 korun za den, dávky se mu budou do prvních 14 dnů nemoci počítat jen z 591 koruny. Nyní má nárok na nemocenskou počítanou jen z 558 korun. Po čtrnácti dnech se příjem do první hranice započítává zcela. Od ledna tak bude maximální denní základ pro výpočet dávek činit 642 korun, o 36 korun více než nyní.
Nové částky stanovené pro úpravu příjmu zaměstnance by měly platit po celý rok 2006. Kartami však může zamíchat chystaný nový zákoník práce a s ním související novela upravující nemocenské pojištění. Předpis bude v nejbližších dnech projednávat parlament. V něm se navrhuje, že by po prvních čtrnáct dní nemoci vyplácel dávky zaměstnavatel ze svého. Náklady na nemocenskou by mu měly kompenzovat nižší odvody pojistného. Po čtrnácti dnech by nemocný dostával peníze od státu.

Nemocenské dávky
Současný stav

- Denní příjem do 480 korun se započítává do prvních 14 dní nemoci z 90%. Poté zcela.
- Část příjmu od 480 korun do 690 korun se započítává z 60%. K částce nad 690 korun se nepřihlíží.
- Procentní sazba pro výpočet dávek z upraveného příjmu činí v prvních třech dnech nemoci 25 %, poté 69 %.
- Maximální denní nemocenská dávka může činit v prvních třech dnech nemoci jen 140 korun, ve 4. až 14. dnu 386 korun. Od 15. dne nemoci činí nemocenská 419 korun na den.
Od 1. ledna 2006
- Systém výpočtu se nemění, zvyšují se ale redukční hranice: částka 480 korun vzroste na 510 korun, částka 690 korun na 730 korun.
- Maximální nemocenská dávka může činit za první tři dny nemoci 148 korun, ve 4. až 14. dnu 408 korun. Od 15. dne nemoci bude nemocenská činit 443 korun.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info