Jak se při výběru vyhnout diskriminaci

Legislativa v oblasti diskriminace vedla mnoho firem k předělání formulářů a procesů, kterých užívaly při výběru nových zaměstnanců. Například novela, která vejde v platnost ve Velké Británii v říjnu 2006, vyžaduje, aby uchazeči nebyli diskriminováni kvůli svému věku. Podle zmíněného dodatku nebudou například zaměstnavatelé smět specifikovat, kolik roků praxe bude muset adept mít. Co ale dělat, když vám uchazeč sám sdělí v CV „nechtěné“ informace? Pokud pak potenciálního zaměstnavatele zažaluje, jak dokáže, že jednal korektně?

- Jasně definujte, co hledáte. Proveďte rozbor pozice a zjistěte, jaké dovednosti jsou nezbytné pro její úspěšné vykonávání.

- Zaveďte jednotné prosévací postupy. Můžete například využít bodovou stupnici a definovat, co bude muset uchazeč předvést pro dosažení každého jejího bodu. Každé vyřazené CV je třeba uložit se záznamem dosaženého bodového skóre a dalších informací, které přispěly k danému rozhodnutí za účelem doložení férového výběrového řízení.

- Identifikujte přiměřené kvalifikace. Pokud se rozhodnete vyžadovat konkrétní kvalifikace, měly by mít relevantní roli a disproporčně nediskriminovat určité skupiny.

- Zajistěte přesnost, konzistentnost a kvalitu procesu. V případě, že prosévání CV nedělá jedna osoba, zajistěte, aby každý z týmu používal „síto“ stejným způsobem.

- Řekněte uchazečům, jaké informace potřebujete. Firmy, které pracují s CV, by měly své uchazeče informovat o tom, jaké informace a proč by neměli poskytovat. Požádejte je, aby vylíčili své dovednosti, vlastnosti a dosažené výsledky v oblastech, které jsou pro novou roli relevantní.

- Vyžádejte si důvody pro opuštění předchozí pozice. Pokud uchazeč opomene tuto informaci v CV zahrnout, nezapomeňte jeho důvody zjistit při případném pohovoru.

- Obraťte se na agentury. Náborové agentury běžně radí svým uchazečům, jak se mají prezentovat a jak vylepšovat svá CV. Pokud provádíte nábor prostřednictvím agentury, požádejte ji, aby uchazeče vedla v tom, jak napsat „nekonfliktní“ CV, které neuvádí citlivé osobní informace.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management