Jak se učí vaši zaměstnanci?

Zaměstnanci mají různé pracovní styly a také různé styly učení. Při školení, jako je například důležité školení o bezpečnosti práce, je proto třeba z těchto stylů vycházet. Článek shrnuje tři základní styly učení:

- Vizuální. Některým lidem při učení nejlépe pomáhají psané materiály, filmy, prezentace nebo grafy. Sami si dělají poznámky, ke kterým se později vracejí.

- Auditivní. Jiní raději naslouchají. Nejvíce se naučí na přednáškách, při skupinových diskusích nebo počítačových prezentacích se slovy a obrázky, které si mohou sami procházet.

- Praktický. Nakonec existují lidé, jimž nejvíce pomáhají praktické ukázky. Učí se tím, že si nové věci sami zkoušejí. Samotná teorie jim nestačí.

Většina školení zahrnuje součásti všech těchto tří stylů a nejinak by tomu mělo být i u bezpečnostního školení. Důležité je vycházet z toho, že dospělí lidé se učí jen to, co chtějí s jak chtějí.

- Chtějí vědět, proč se mají učit něčemu novému. Školení by proto mělo být praktické a týkat se jejich práce. Ukažte jim, jak potom budou pracovat bezpečněji, efektivněji a úspěšněji.

- Chtějí navázat na dosavadní zkušenosti. Pomozte jim integrovat nové informace a dovednosti do toho, co už umějí a dělají.

- Chtějí povzbuzení a zpětnou vazbu. Školitelé by jim měli říci, jak postupují a udržovat jejich motivaci.

- Chtějí být úspěšní. Je proto na vás, jak zajistíte, aby neselhali a odnesli si z bezpečnostního školení pochopení a praktické dovednosti.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com