Jak se vyhnout drogám na pracovišti

Prvním krokem, jak se vyhnout drogám na pracovišti, je zavedení odpovídající drogové politiky. Před tím, než vytvoříte program pro práci s drogami na vašem pracovišti, položte si následující otázky:
1. Co je cílem protidrogového programu?
2. Kdo do něj bude zahrnut?
3. Kdy tento program použijete?
4. Jaké chování má být zakázané?
5. Bude po zaměstnancích vyžadováno, aby vám oznamovali svá podezření o výskytu drog na pracovišti?
6. Bude váš program zahrnovat dohled?
7. Budete používat testování?
8. Jaké budou následky porušení vašich protidrogových nařízení?
9. Budete ochotni spolupracovat se zaměstnancem, který se stal obětí drog?
10. Jaký druh pomoci mu budete chtít poskytnout?

Postup při zavádění protidrogového programu by měl vypadat takto:
1. Napište si vaši představu o protidrogové politice na papír a pořiďte kopii pro všechny vaše zaměstnance. Ujistěte se, že s tímto programem všichni zaměstnanci písemně souhlasili.
2. Umístěte na vašem pracovišti ceduli s nápisem „JSME PRAVOVIŠTE, KDE SE NEBEROU DROGY.“
3. Obešlete vaše pracoviště materiály o drogové prevenci.
4. Na každém novém zaměstnanci provádějte testování.
5. Ve vašich inzerátech na nové zaměstnance, umístěte poznámku o tom, že každého nového zaměstnance testujete.
6. Každoročně testujte alespoň 50 procent vašeho personálu.
7. Pokud máte na nějakého zaměstnance na faktech založené podezření, otestujte jej.
8. Poskytněte výcvik pro vaše manažery, který bude zaměřen na protidrogová upozornění.
9. Po problémech s nějakým zaměstnancem jej okamžitě testujte.
10. Pro vyhodnocení testů si vyberte správnou laboratoř.
11. Pozitivní výsledky nechte ověřit.
12. Nechejte od lékaře sepsat zprávu o pozitivním nálezu.
13. Ujistěte se, že jsou všechny testy udržovány v přísné tajnosti.
14. Se všemi zaměstnanci jednejte stejně přísně a spravedlivě.
-kh-
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards