Jak zmírnit zimní deprese?

Vzdor všeobecnému povědomí není zimní deprese doménou naší doby. Znali ji už za Hippokrata. Termín SAD (seasonal affective disorder – sezónní afekční porucha) byl zaveden v roce 1984, kdy si americký doktor Norman Rosenthal povšiml, že světelná terapie přinášela u těchto pacientů dramatické výsledky.

Je důležité si uvědomit, že SAD se liší od mírné deprese, kterou během zimního období pociťuje většina lidí. SAD je jasně definovaná klinická porucha, která přináší vážné deprese a zahrnuje řadu symptomů jako například nedostatek energie, větší potřebu spánku a větší apetit. Lidé, kteří mají SAD, bývají podrážděnější a mají problémy s koncentrací.

Dvě procenta Evropanů obývajících severnější oblasti bývají zasažena vážně, zhruba 10 % vykazuje mírnější symptomy.

Protože se SAD pojí s nedostatkem světla, řada studií jen potvrzuje, že je běžná v severněji položených oblastech. Může se ale také týkat osob, které pracují v místnostech bez oken nebo suterénech, nebo se může objevit během dlouhých podmračených dní kdykoliv během roku.

Vědci začínají chápat, jak světlo napomáhá pracovnímu výkonu. Bylo prokázáno, že i krátký pobyt na slunci v ranních hodinách přispěl ke zvýšení pozornosti a zrychlil reakce.

Tipy pro zmírnění SAD:

- Umožněte během zimních dnů flexibilní pracovní dobu, tak aby mohli lidé alespoň část dne pobýt na světle.

- Dohlédněte na to, aby byly místnosti, kde lidé pracují, dobře osvíceny. Osvědčilo se modře zabarvené světlo.

- Povzbuzujte zaměstnance, aby se pravidelně věnovali venkovní tělesné aktivitě.

- Poskytujte pravidelné informace a rady ohledně SAD personálu i manažerům.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management