Jaké změny přinese nový zákoník práce při pracovním úrazu

Nový zákoník práce otázku odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz či nemoc z povolání pouze dočasně upravuje. Od 1.1. 2008, kdy nabude účinnosti nový zákon o úrazovém pojištění, bude však odpovědnost zaměstnavatele za škodu nahrazena novým a koncepčně odlišným systémem úrazového pojištění.

Škoda, která vznikla zaměstnanci tím, že došlo k pracovnímu úrazu nebo že onemocněl nemocí z povolání, bude předmětem pojistného plnění ze systému veřejného úrazového pojištění, které bude doplňkem ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění spravovanému Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresními správami sociálního zabezpečení (OSSZ).

Pojistné bude zaměstnavatel platit formou srážek ze mzdy OSSZ a bude stanoveno procentní sazbou z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Jednotlivé sazby jsou přílohou zákona. Cena pojistného bude v prvních letech zachována v obdobné výši jako dosavadní povinné pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu. Konkrétní zaměstnavatel bude platit pojistné s ohledem na zařazení do systému OKEČ.

-jh-

Zdroj: ManagerWeb.cz - Portál společnosti Economia Online (ihned.cz) zaměřený na management
Zobrazit přehled článků ze zdroje ManagerWeb.cz