Každý může vyhořet

Vyhoření je vážný problém, který může postihnout kohokoli. Článek proto upozorňuje na nejčastější projevy vyhoření, které bychom neměli přehlížet. Naopak je žádoucí začít o nich komunikovat s rodinou, přáteli či profesionály.

- Snižující se kvalita práce. Pocit únavy ze všeho má zásadní vliv na přístup vyhořelého k práci.

- Manželské problémy. Když se nám nedaří v práci, přinášíme se tyto problémy domů.

- Pocit odpoutání. Práce, která nás bavila, najednou působí vzdáleně a nedůležitě.

- Lhostejnost vůči bezpečnosti. Vyhořelý přestává uvažovat o nebezpečích spojených s výkonem své práce.

- Rostoucí objem absencí. Vyhořelý začne přicházet s výmluvami pro nepřítomnost v práci nebo si skutečně vypěstuje zdravotní problémy.

- Deprese. Špatná nálada se stává každodenní záležitostí.

- Finanční problémy. Vyhoření přináší také lhostejnost vůči finanční stabilitě a odpovědnosti.

- Změna zaměstnání. Snaha utéci před vyhořením může vést ke změně zaměstnání. Vyhoření však přijde znovu, neodstraníme-li jeho skutečné příčiny.

- Odchod do důchodu. Vyhořelí začínají počítat dny do důchodového věku.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101