Kdo a jak porušuje zákony?

Kdo a jak porušuje zákony?

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je dodržování pracovněprávních předpisů. Z výsledků kontrol, které pravidelně provádějí úřady práce, však vyplývá, že zdaleka ne každá firma se touto povinností řídí. V roce 2004 porušovali zaměstnavatelé v České republice nejčastěji zákoník práce, konkrétně povinnost uzavírat pracovní smlouvu písemně, vydávat zaměstnancům potvrzení o zaměstnání a posudky o pracovní činnosti nebo zajistit rovné zacházení všem zaměstnancům.

Zákon o zaměstnanosti porušovali zaměstnavatelé nejčastěji zaměstnáváním cizinců bez povolení k zaměstnání nebo povolení k pobytu. Zákon o mzdě pak obcházeli zaměstnavatelé, u kterých není uzavřena kolektivní smlouva nebo v ní není sjednána mzda. Diskriminačního chování se zaměstnavatelé dopouštěli nejčastěji vůči ženám, a to v oblasti odměňování. Nejvíce případů překračování předpisů zaznamenali kontroloři ve firmách, které zaměstnávají maximálně 25 zaměstnanců.

V průběhu loňského roku provedly úřady práce celkem 9345 kontrol. Kontroloři uložili 1758 pokut v celkové výši 28 785 169 Kč, což je o 681 057 Kč více než v roce 2003. Z celkového počtu kontrol nezjistily úřady práce v 3674 případech žádné závady. Toto číslo je o 621 vyšší než v roce 2003 a to je pozitivní zjištění. O 30 méně bylo firem, kterým kontroloři uložili pokutu.

-kk-
Zdroj: Práce a sociální politika - Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Práce a sociální politika