Kdy poskytovat ochranné nápoje

Důležitou povinností zaměstnavatele v horkých dnech je zajistit nápoje na pracovišti. Je však třeba rozlišit poskytování nápojů v rámci zajištění pitného režimu pro zaměstnance a povinnost zajistit ochranné nápoje.

Povinnost poskytnout pitnou vodu na pracovišti upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zaměstnavatel je podle něho povinen zajistit pitnou vodu nejen pro účely dodržování pitného režimu, ale také pro případy, kdy je třeba poskytnout první pomoc.

Poskytování ochranných nápojů se vztahuje k pracovištím, na kterých není technicky možné odstranit tepelnou zátěž. O ochranných nápojích a jejich množství rozhoduje zaměstnavatel podle § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Je povinen poskytovat ochranné nápoje v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin ztracených z organismu za směnu potem a dýcháním.

Po dohodě s lékařem, který pro něj zajišťuje závodní preventivní péči, vypracuje zaměstnavatel soupis ochranných nápojů. Oblast ochranných nápojů má v kompetenci především Ministerstvo zdravotnictví. S případným požadavkem na řešení konkrétního problému je také možné obrátit se na příslušnou hygienickou stanici nebo oblastní inspektorát práce.

-kk-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info