Když zaměstnanec onemocní

Když zaměstnanec onemocní

Až příliš často se stává, že nemocný zaměstnanec je určitým způsobem diskriminován. Pokud se jedná o zranění či nemoc dlouhodobějšího charakteru, zaměstnavatel může dokonce uvažovat o tom, jak by se dotyčného zaměstnance zbavil. Tito nadřízení si však neuvědomují, že někdy může být levnějším řešením pomoci zaměstnanci vykonávat svou práci lépe. Článek uvádí určitý postup, kterého by se měli zaměstnavatelé držet, pokud se pro tento krok rozhodnou.
* Podporujte ochranu zdraví při práci a různými způsoby motivujte zaměstnance, aby zůstali zdraví. Velké společnosti si mohou dovolit wellness programy, menší firmy mohou využít například vzdělávacích akcí (zásady první pomoci apod.), příspěvků na permanentky do posiloven či zlepšení pracovního prostředí.
* Zachovávejte důvěrné informace o zdravotním stavu pacienta v tajnosti. Zaměstnavatel vlastně potřebuje vědět pouze dvě věci: zda je zdravotní stav dotyčného tak vážný, že se kvůli němu nebude moci vrátit do práce, případně přibližné datum opětovného nástupu, pokud se zaměstnanec již zotavuje.
* Respektujte přání zaměstnanců. Když si s vámi budou chtít pohovořit o svém zdravotním stavu, umožněte jim to. Zjistěte, zda je tomu tak pouze z psychologických důvodů nebo zda je zajímají případné zaměstnanecké výhody s tím spojené.
* Informujte zaměstnance o tom, na co mají nárok v případě nemoci. Když je dotyčný zdravý, asi tyto informace nevyužije, může mu to však usnadnit orientaci v případě, že nastane určitý problém.
* Nediskriminujte ženy z důvodu těhotenství. Pracovní neschopnost v takovém případě berte pouze jako přechodnou. Těhotenství by nemělo hrát roli ani při náboru či propouštění.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com