Koho straší strašák obezity

Obezita zaměstnanců stojí americký soukromý zaměstnavatelský sektor ročně 45 miliard USD na zdravotních výdajích a absencích. Obezita je definována jako BMI (body mass index) - poměr tělesného tuku k výšce člověka - vyšší než 30. V současné době je obézních 34 % dospělých Američanů. Problém obezity však není jen výhradou USA, týká se více než 300 milionů lidí po celém světě.

RTI, výzkumný institut se sídlem v Severní Karolíně, vytvořil vzorec pro výpočet nákladů na obezitu, který určuje náklady na základě absentérství a zdravotních výdajů a má modul, který může být využit k odhadu, kolik by se dalo při určitých opatřeních ušetřit. V roce 2006 tvrdilo téměř 14 % amerických manažerů, že je pro ně obezita stejným problémem jako kouření a zatěžuje je více než užívání drog nebo alkoholu u zaměstnanců.  

- Náklady na zdravotní péči ve spojení s obezitou stouply o 36 %, což je více než u kouření či problémového požívání alkoholu.

- Více než 40 % amerických firem implementovalo programy na snížení obezity a dalších 24 % to plánuje v roce 2008.

- Návratnost investic do wellness programů se pohybuje do 5 USD za každý investovaný dolar.

- Odměna za snížení váhy formou hotovosti, extra volna nebo slevy na pojistném může být efektivnější než uvolnění zdrojů do dlouhodobých wellness programů.

- To, jakým způsobem zaměstnavatelé komunikují wellness program nebo program na podporu snížení tělesné hmotnosti, je stejně důležité jako design takového programu.

- Je dobré do plánování programů zapojit zaměstnance, chránit soukromí a udržet dobrovolnou účast v programu.  

Podpora zdravé tělesné hmotnosti

Některé nenákladné způsoby, jak ovlivnit zdravou kulturu na pracovišti:

- Požadujte, aby v automatech na nápoje byla k dispozici i balené voda.

- Při delších jednáních nabízejte jen zdravé občerstvení.

- Spolu s tradičními dezerty nabízejte v jídelnách i čerstvé ovoce a cenově znevýhodňujte nezdravá jídla.

- Podporujte týmové sporty.

- Instalujte držáky na kola nebo slevy pro parkování kol v garážích.

- Vyjednejte pro své lidi slevy v místních fitness centrech.

- Povzbuzujte své zaměstnance, aby používali schody, jedna firma například nechala zpomalit své výtahy.

- Vyviňte interní směrnice požadující zdvořilé zacházení se všemi zaměstnanci bez ohledu na jejich vzhled.

- Proškolte zaměstnance, obzvlášť pak manažery, co je nevhodné a neprofesní vůči zaměstnancům s nadváhou.

-av-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management