Komise prodloužila čerpání z evropských fondů

Evropská komise se vzhledem k finanční a ekonomické krizi rozhodla poskytnout členským státům EU větší flexibilitu při využívání strukturálních fondů. Prodloužila termín pro využití přídělů z období financování 2000–2006 o šest měsíců do 30. června 2009.

Prodloužená doba způsobilosti se týká čtyř strukturálních fondů, které v té době existovaly: Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR).

Dále byla přijata opatření, která by měla poskytnout členským státům a regionům více flexibility v přidělování prostředků na různé priority. Flexibilita mezi prioritami se zvýší z 2 na 10 %.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa