Komplexní bezpečnostní kultura ve společnosti Fleet Services

Lidský faktor je jednou z nejčastějších příčin pracovních úrazů a zranění. Tyto problémy proto lze řešit pouze tak, že se začne od samého počátku – tedy od lidské stránky věci. Odpovědné osoby musí identifikovat nejčastější případy rizikového chování v pracovním procesu a pochopit, co zaměstnance k takovému chování vede. **Fleet Services**, divize společnosti **Wisconsin Electric**, se proto v roce 1997 rozhodla zavést bezpečnostní proces na bázi behaviorálních zásad.

Společnost Wisconsin Electric si zvolila velmi originální a kreativní přístup k rozvíjení behaviorálního pozorování a zpětné vazby. Kromě klasické kontroly spolupracovníků zavedla také bezpečnostní „samokontrolu“. Hlavním důvodem k tomuto kroku byla především skutečnost, že mnoho zaměstnanců pracuje zcela samo na vzdálených místech. Tyto samokontroly jsou velmi užitečné, protože zaměstnanci si při nich nejen uvědomí, co na svém chování mají zlepšit, ale také si mohou zvolit realistický cíl a cestu k němu. I odměňování je personalizovanější.

Aby se lidé lépe naučili, jak mají správně a bezpečně pracovat, postupují podle kontrolního seznamu pro jednotlivé činnosti. Když navíc člověk kontroluje sám sebe, má tendenci všechny bezpečnostní zásady dodržovat, protože netrpí pocitem, že mu to nařizuje někdo jiný. Předtím, než zaměstnanci ** Fleet Services** začali používat tento kontrolní seznam a hodnotit sebe i své kolegy, absolvovali osmihodinové školení.

Důležitá je i zpětná vazba, kterou si zaměstnanci vzájemně poskytují. Za tímto účelem se pořádají pravidelné porady, které trvají přibližně 10-15 minut a kde se mohou členové týmu vyjádřit k bezpečnosti práce. Formální proces motivace zaměstnanců k poskytování behaviorální kontroly a zpětné vazby ve firmě není zaveden, zaměstnanci jsou motivováni spíše formou drobných dárků.

Zdroj: Safety Performance - Zdroj informací o behaviorálním přístupu k bezpečnosti práce.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Safety Performance