Kouřím, protože jsem ve stresu

Z nové studie vyplývá, že pracovní stres souvisí s tím, zda lidé kouří i jak moc kouří. Výzkumníci zhodnotili data od 37 309 žen a 8 881 mužů ve věku 17-65 let pracujících ve Finsku. Pracovníci, kteří udávali vysoce náročnou práci s nízkou odměnou, byli spíše kuřáci. Nadto u zaměstnanců s vysoce namáhavou prací a vyšší nevyvážeností úsilí a platu (jako například nízká kontrola práce a nízké odměny) byla vyšší pravděpodobnost těžšího návyku na kouření. Ženy s aktivním zaměstnáním i s pasivním zaměstnáním, nebo s nenáročnou prací také vykazovaly velkou intenzitu kouření.

Mezi bývalými a nynějšími kuřáky předpovídala namáhavá práce, nevyváženost úsilí a odměn a vysoké pracovní požadavky obvyklý kuřácký stav. Menší úsilí bylo spojeno s větší pravděpodobností návratu ke kouření. Studie navrhuje spojení mezi pracovním stresem a kouřením a naznačuje, že programy pro skončení s kouřením mohou mít prospěch z toho, když vezmou v úvahu zmírnění stresujících faktorů v pracovním prostředí.

-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com