Kritika zaměstnavatele na sociálních sítích se může vymstít

Ilustrační snímek

Člověk, který je dnes s něčím nespokojen, už nemusí chodit na lampárnu. Své stížnosti a frustrace může sdílet s celým světem na sociálních sítích. Máte mu přece svobodu projevu. Svoboda projevu má však své meze, protože jde ruku v ruce s odpovědností za sdílený obsah. Platí to například v případě kritiky zaměstnavatele, která může skončit výpovědí nebo okamžitým propuštěním. V zajímavém článku na serveru epravo.cz se tomuto tématu nedávno věnoval Vojtěch Blažek z advokátní kanceláře Bělina & Partners.

Pokud zaměstnanec veřejně na sociální síti haní svého zaměstnavatele, je nutno na hranice svobody projevu nazírat jinou optikou, než kdyby zaměstnanec kritizoval např. svého souseda. Důvodem takového rozlišování jsou zvláštní povinnosti zaměstnance vůči svému zaměstnavateli, které vyplývají z pracovněprávního vztahu,“ vysvětluje Vojtěch Blažek s odkazy na judikaturu Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva.

Svoboda slova vs. ochrana pověsti

Podle zákoníku práce jsou zaměstnanci povinni nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Znamená to, že se musejí chovat tak, aby svým chováním nezpůsobovali zaměstnavateli majetkovou ani morální škodu. Podíváme-li se na věc optikou Listiny základních práv a svobod, zjistíme, že právo zaměstnance kritizovat zaměstnavatele na sociální síti naráží na právo zaměstnavatele na ochranu dobré pověsti a jména.

Pokud se tedy zaměstnanec rozhodne kritizovat svého zaměstnavatele na sociální síti, měl by být srozuměn s tím, že pokud jeho jednání je byť jen potencionálně způsobilé poškodit dobré jméno zaměstnavatele, může být posouzeno jako porušení povinnosti zaměstnance nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a v závislosti na stupni takového porušení (zvláště hrubé, závažné či soustavné méně závažné porušení) s ním může zaměstnavatel skončit pracovní poměr výpovědí či okamžitým zrušením,“ shrnuje Blažek.

Především větším společnostem doporučuje, aby zavedly vnitřní předpis, který bude upravovat pravidla používání sociálních sítí s ohledem na dodržování loajality vůči zaměstnavateli. Zaměstnanci by zároveň měli být v tomto smyslu proškoleni.

Řeší vaše společnost nějak pravidla používání sociálních sítí?

-kk-

Zdroj: epravo.cz - elektronický internetový deník věnovaný právu v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje epravo.cz