Kuřáci, máte padáka!

Kuřáci, máte padáka!

Rozhodnutí společnosti Weyco Inc. z amerického Michiganu provádět u zaměstnanců dechové zkoušky vyvolalo v USA ostrou debatu o přístupu zaměstnavatelů ke kouření. Tato společnost totiž zakázala zaměstnancům kouřit nejen v pracovní době, ale i mimo ni a ihned přistoupila k provádění dechových zkoušek. Zaměstnanci, kteří se zkoušce odmítli podrobit, byli propuštěni. Nemohou se navíc bránit právní cestou, protože ve státě Michigan neexistuje žádný zákon zakazující zaměstnavateli kontrolovat chování zaměstnanců mimo pracoviště. Obyvatelé tak mohou kouřit, co chtějí, žádný zákon ale nezabrání zaměstnavatelům takové zaměstnance nepřijímat či propouštět.

Federální i michiganské zákony zakazují diskriminaci zaměstnanců na základě věku, rasy, barvy pleti, pohlaví, stavu, původu, váhy, výšky a náboženského vyznání. Pro odborníky však zůstává s podivem, že Michigan s téměř dvěma miliony kuřáků a jedněmi z nejvyšších tabákových daní nemá žádný zákon upravující kouření. 29 jiných amerických států takový zákon již má.

Ředitel společnosti Weyco Howard Weyers vysvětluje zavedení zákazu kouření snahou o přežití v prostředí rostoucích zdravotních nákladů na zaměstnance a přípravu zaměstnanců na chystané individuální řízení zdravotních plánů. Chce přimět zaměstnance k efektivnímu řízení vlastního zdraví. Vysvětluje, že propuštěni byli pouze čtyři zaměstnanci z necelých dvou set, zatímco ostatní se nové politice firmy přizpůsobili. Rozhodnout se, zda je pro člověka důležitější kouření, nebo práce, je podle něho jednoduché. Vyzývá ostatní firmy, aby od zaměstnanců požadovaly totéž.

-kk-

**Datum vydání:** II/2005
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com