Kvóty: možnost jak dostat ženy do vedení?

Ilustrační snímek

Ve vrcholovém managementu středních a větších českých podniků působí jen sedm procent žen. Obdobně je tomu i jinde v Evropě. Alespoň to vyplývá ze studie CERGE, Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze.

Velkou roli na dominantním postavení mužů ve vedoucích pozicích má historický vývoj, který vidí muže jako živitele a ženu jako hospodyni. Roli hraje i menší sebevědomí žen. Manažeři ve firmě bývají uzavřenou skupinou a pro ženy je často těžké se mezi ně dostat.

Přesto je pro firmu přínosné mít různorodý management a do něj bezesporu patří i ženy. "Ekonomicky nejúspěšnější společnosti mají rovný přístup k ženám a pracují na tom, aby se přizpůsobily jejich potřebám a požadavkům. A vyplácí se jim to," říká ředitelka Sociologického ústavu Akademie věd ČR Marie Čermáková.

Situaci by mohlo pomoci změnit zavedení kvót určujících zastoupení žen ve vedoucích funkcích. Čermákové by se líbily, protože jejich zavedení by pomohlo ženám dostat se na pozice, které jsou často ryze mužskou doménou. To by vedlo k odbourávání předsudků.

"Každá kvóta je špatná a nemá smysl, protože i pozitivní diskriminace je stále diskriminace," oponuje Ondřej Kraus, marketingový ředitel Ikea. Proti kvótám zaznívají i názory, že je hlavně v zájmu firmy vybírat si nejlepší spolupracovníky. Pohlaví by v něm nemělo hrát žádnou roli.

-hp-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz