Legislativní rada vlády doporučila schválit novelu zákoníku práce – čeho se budou plánované změny týkat?

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 odpoledne, doporučila Legislativní rada vlády schválení novely zákoníku práce. Jedná se o novelu, která řeší transpozici dvou směrnic EU, které upravují pracovní podmínky zaměstnanců. Prof. Petr Hůrka v krátkém rozhovoru pro našeho partnera, Studio W, shrnul, na co bychom se měli připravit.

Prof. Petr Hůrka v rozhovoru pro Studio W News

Čeho se budou plánované změny týkat?

Změny se budou týkat čtyř oblastí. Jednak předvídatelnost pracovních podmínek. Zaměstnanec by měl dopředu vědět kde bude pracovat, jaké bude jeho ohodnocení, měl by být seznámen s  pracovní dobou a dobou odpočinku. Tyto informace je nutné mu včas sdělit po tom, co začne pracovat. Také by měl zaměstnanec mít garantovaný nějaký minimální, solidní standard pracovních podmínek, které je potřeba zakotvit v zákoně.

Druhou oblastí která se mění, je oblast práce na dálku. Osoby pečující o děti by měly mít lepší dostupnost práce na dálku.

Třetí oblastí je zásah do dohod o pracích mimo pracovní poměr. Současné dohody jsou tak flexibilní, že právě neobsahují první bod, o kterém jsem hovořil, tedy nedosahují té větší míry transparentnosti a předvídatelnosti.

Čtvrtá oblast která dozná změn se týká právního jednání a doručování.

Jak moc musí vláda spěchat a od kdy by měla být plánovaná novela účinná?

Vláda by docela spěchat měla. Evropské směrnice už transponovány být měly, proto je navržena tzv. plovoucí účinnost. Bude to tedy první den druhého měsíce po vyhlášení ve sbírce zákonů. Osobně už jsem se párkrát spálil při odhadování účinnosti, ale myslím si, že účinnost můžeme očekávat k 1.7., nebo 1.9.2023. Věřím, že to nebude později, protože i tak už bude Česká republika rok po transpoziční lhůtě.

Kdy myslíte, že by bylo vhodné, aby se změnami začali zabývat zaměstnavatelé?

Myslím, že není čas otálet. Vzhledem k tomu, co už jsem zmiňoval, novela se bude týkat například sezónních prací, prací na dohody, práce na dálku, a protože například o letních prázdninách se tento typ pracovních vztahů často uzavírá, bylo by dobré, aby zaměstnavatelé měli jasno v tom, co musí nově dělat a dokázali si tu letní sezónu po pracovněprávní stránce ošetřit.

Rozhovor vedl jednatel společnosti Studio W, pan Daniel Prokeš.

Kurzy a vzdělávací programy Studia W najdete na našich webech EduCity.cz a Skoleni.cz, webech s největší nabídkou vzdělávacích programů a služeb na českém internetu.