Letní škola zákoníku práce – znalosti, bez kterých se neobejde žádný personalista

Advokátní kancelář Valíček & Valíčková připravila speciální třídenní „Letní školu zákoníku práce“, jejímž cílem je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat a bez kterých se neobejde žádný zaměstnanec HR, stejně tak i sdělení poznatků z praxe a jak se vyvarovat nejčastějším chybám v oblasti pracovního práva. Škola je zaměřena nejen na zaškolení začínajících personalistů, zaměstnanců HR, zaměstnavatelů, právníků, ale také všech, které problematika pracovního práva zajímá.

Valíček & Valíčková

Po absolvování školy získá účastník znalosti související nejen s nejčastěji používanými ustanoveními zákoníku práce, ale i znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, obsahovou náležitostí pracovní smlouvy, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám. 

Pro zaměstnance i zaměstnavatele

Tím, že se jedná o komplexní proškolení zákoníku práce od základů až po složitější problematiku, včetně tipů pro praxi, je škola určena pro úplné začátečníky ale i pokročilé, kteří se zákoníkem práce pracují v praxi. Škola bude doplněna o praktické ukázky a příklady z praxe. Seminář je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Škola je určena pro účastníky na pozici personalistů, zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Obsah kurzu

 • Zaměstnanec a zaměstnavatel, závislá práce– jak se vyhnout nelegálnímu zaměstnávání a s tím spojeným sankcím ze strany inspektorátu práce.

 • Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců- trestněprávní bezúhonnost a exekuce jako často vyžadovaný údaj zaměstnavatelů.

 • Výběrové řízení a jeho průběh z pohledu zákoníku práce, jak správně sepsat inzerát a jaké údaje (ne) požadovat.

 • Informační povinnost zaměstnavatele.

 • Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi. Komplexní rozbor pracovní smlouvy. Pracovní náplň, mzdový výměr. Lze odstoupit od pracovní smlouvy, pokud zaměstnanec do zaměstnání nenastoupí a jak je to s víkendy či onemocněním zaměstnance?

 • Zkušební doba komplexně- k čemu slouží a jak ji správně sjednat?  Prodlužování zkušební doby v případě dovolené a nemoci.

 • Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou- Zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené – jak správně sjednávat?

 • Změny pracovního poměru - je možná změna zaměstnance a zaměstnavatele? Kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci?

 • Pracovní cesta a s ní spojené nejasnosti - překrývání s pracovní dobou, výkon práce při pracovní cestě, její odmítnutí a s tím spojené následky. Pracovní cesty „chráněných“ zaměstnanců.

 • Skončení pracovního poměru obecně z pohledu teorie i praxe, zajímavá soudní rozhodnutí. Upozornění na nejčastější chyby zaměstnanců i zaměstnavatelů, které vedou k mnohaletým soudním sporům a rady, jak jim předcházet (lékařské posudky, nadbytečnost, výtky). Rozbor odstupného.

 • Pracovní doba a doba odpočinku. Přestávky v práci. Evidence.– základní přehled a novela odpočinků v práci.

 • Práce přesčas– co to vlastně je? Jaké jsou podmínky? A jaké limity? Tipy, jak se vyhnout sankcím ze strany inspektorátu práce. Pracovní pohotovost – kde ji lze držet, možnosti tzv. ,,pohotovosti na telefonu“.

 • Základní přehled odměňování za práci.

 • Překážky v práci -Přehled nejčastějších překážek v práci a nároky z nich plynoucí.

 • Dovolená z pohledu teorie a praxe. Její převádění a proplácení.

 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy (škody)– Možnosti postupu zaměstnavatele v případě vzniku škody způsobené zaměstnancem, tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti.

 • Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti – komplexně s důrazem na novelu zákoníku práce. Jak evidovat rozvrhovat pracovní dobu u ,,dohodářů“ a jak ji evidovat. Nárok na dovolenou, zaměstnání v pracovním poměru a zdůvodnění výpovědi.

 • Doručování: přehled změn, jak správně doručit zaměstnanci písemnost. Poučovací povinnost při odmítnutí převzetí písemnosti. Elektronické doručování písemností.

 • Další instituty pracovního práva-Vnitřní předpis, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd.

 • Dohoda o výkonu práce na dálku– co do ní uvádět, sjednání nehrazená náhrady nákladů.

 • Novelizace - zdůraznění klíčových změn v roce 2023 a 2024.

 • Konsolidační balíček a ,,dohodáři“.

Přednáší

JUDr. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA

Termíny, místo konání, cena

23. - 25. 7. 2024 9:00 - 13:00 Brno 7.200 Kč 
20. - 22. 8. 2024 9:30 - 13:00 Praha 7.800

coffee break, písemný materiál

Webináře

23. - 25. 7. 2024 9:00 - 13:00 Online 6.300 Kč
20. - 22. 8. 2024 9:30 - 13:00 Online 6.300 Kč

e-osvědčení, materiál k semináři

REGISTRACE

Lektoři si vyhrazují právo ve výjimečných případech zajistit přednášku za účasti pouze jednoho z lektorů.

JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA a JUDr. Adam VALÍČEK, MBA

Vedoucí partneři advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o., která se řadí mezi větší advokátní kanceláře České republiky a jež získala ocenění Právnická firma roku 2019 a roku 2022 – velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva, dále byla tato advokátní kancelář zařazena mezi TOP advokátní kanceláře v ČR týdeníkem EURO a mezi Významné advokátní kanceláře ČR společností Epravo.cz.

Lektoři jsou autoři pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer, a.s., členové Rady Expertů Unie personalistů a členové Kolegia expertů AKV Praha. Jsou autoři mnoha článků a publikací. Tým kanceláře tvoří více než 20 odborníků. Kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním u soudních jednání, inspektorátů práce a dalších orgánů. Během školení si lektoři zakládají na osobním přístupu ke každému klientovi.