Máte chřipku, to nic není

Podle průzkumu, který nedávno proběhl ve Velké Británii, se většina zaměstnavatelů snaží držet své zaměstnance na pracovišti i tehdy, když jsou těžce nachlazeni. Přestože lékaři doporučují, aby ti zaměstnanci, kteří trpí silným nachlazením, zůstali doma ležet, pouze 12 procent pracovníků lidských zdrojů je téhož názoru. Odborníci však zdůrazňují, že nemocní mohou mít na chod společnosti velmi negativní vliv, jestliže roznesou své nemoci na pracovišti.

Odborníci radí, aby zaměstnavatelé uzavírali se svými zaměstnanci pracovní dohody, ve kterých bude jasně stanoveno, jak postupovat v případě choroby. Zaměstnavatelé by měli důvěřovat svým zaměstnancům, jestliže ti oznámí svoji nemoc, a měli by je povzbuzovat k tomu, aby šli se svojí nemocí domů. Měli by se také vyhnout obviňování svých zaměstnanců za nevykonané činnosti z období nemoci.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide