Mercer: Náklady na zdravotní pojištění v Evropě rostou

Náklady zaměstnavatelů na zdravotní péči a pojištění zaměstnanců v Evropě vzrostly v roce 2010 o 3,3 %. Pro většinu států to znamenalo větší nárůst než v případě mezd a inflace. Vyplývá to z celoevropského výzkumu společnosti Mercer, kterého se zúčastnilo 556 zaměstnavatelů. V USA to pro srovnání byl nárůst o 6,9 %.

Největší byl růst nákladů na zdravotní pojištění zaměstnanců ve Velké Británii a Irsku (4,9 %). Následovalo Portugalsko (4,1 %) a Nizozemsko (3,7 %). Nejnižší byl naopak v Německu (1,7 %) a České republice (1,8 %).

Výzkum ukázal, že soukromé zdravotní pojištění nabízejí svým zaměstnancům téměř všichni respondenti (93 %) ze zemí s vládním modelem zdravotních systémů, jako je Británie, Irsko, Portugalsko, Španělsko nebo Itálie. V případě respondentů ze zemí s modelem sociálního pojištění, jako je Rakousko, Česká republika, Franice, Německo, Švýcarsko, Polsko nebo Nizozemsko, je to již jen 74 %.

Většina respondentů (72 %) od zaměstnanců nevyžaduje, aby na své soukromé zdravotní pojištění sami přispívali. Existují však výrazné rozdíly mezi jednotlivými státy. Zatímco například ve Francii žádá od zaměstnanců příspěvek 80 % respondentů, v Británii jen 8 %.

Dvě třetiny zaměstnavatelů považují poskytování zdravotních benefitů zaměstnancům za důležité kvůli řízení zdravotních rizik. Pro 53 % je to důležité z hlediska zvyšování produktivity.

-kk-

Zdroj: Employee Benefits - britský portál věnovaný zaměstnaneckým výhodám
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employee Benefits