Mezinárodní organizace práce připomíná Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Na 28. dubna připadá Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Mezinárodní organizace práce (ILO) chystá při té příležitosti zahájení řady akcí po celém světě, jejichž společným cílem je zdůraznění významu systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví (tzv. OSHMS) pro prevenci a kontrolu rizik na pracovištích.

Vydává také zvláštní zprávu s názvem OSH Management System: A tool for continual improvement, která popisuje jednotlivé kroky pro implementaci OSHMS na národní i podnikové úrovni a zvláště pak ve vysoce rizikových sektorech.

6300 úmrtí denně

ILO konstatuje, že zavádění systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je kritickým předpokladem snižování počtu pracovních úrazů, nemocí a úmrtí. Podle posledních dat ILO se na světě ročně stane 337 milionů pracovních úrazů a při výkonu práce zemře 2,3 milionu lidí. Znamená to zhruba 6300 úmrtí denně.

Mezi akcemi plánovanými na podporu OSHMS budou především odborné konference, které proběhnou na řadě míst od Moskvy po Buenos Aires. Dále to budou projekty v rámci iniciativy s názvem Better Work programme, na které ILO spolupracuje s Mezinárodní finanční korporací (IFC). Ty zahrnují běh pro bezpečnost ve Vietnamu, veletrh bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Haiti či řadu dalších akcí v Africe.

-kk-

Zdroj: International Labour Organization - portál Mezinárodní organizace práce (ILO).
Zobrazit přehled článků ze zdroje International Labour Organization