Místo oběda skleničku

Co dělají vaši zaměstnanci o přestávce na oběd? Pokud bychom se nacházeli ve Velké Británii, dost pravděpodobně by konzumovali alkoholické nápoje. Alarmující statistika zaměstnanců pijících při práci až třikrát denně je výsledkem aktuálního průzkumu společnosti **Peninsula** působící v oblasti pracovního práva. Trend narůstajícího počtu případů konzumace alkoholu o pracovních přestávkách může přitom podle jejích závěrů poškodit pověst i produktivitu firem.

Z 1342 dotázaných zaměstnanců uvedlo 68 %, že o přestávce pije alkoholické nápoje. Stejný počet respondentů se vyjádřil v tom smyslu, že si bez alkoholu o přestávce nemůže odpočinout. 76 % respondentů přiznalo, že se po přestávce na oběd vrací ke své pracovní činnosti v mírně podnapilém stavu. Společnost **Peninsula** varuje zaměstnavatele před tím, jaký vliv může takové chování zaměstnanců mít například na jednání s klienty a zákazníky. Je třeba zavádět jasná firemní pravidla v souvislosti s konzumací alkoholu.

-kk-

**Datum vydání:** X/2004
Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups