Mladí jsou diskriminovaní...?

Mladí jsou diskriminovaní...?

Nejvyšší soud ve Washingtonu rozhodl, že národní právo věkové diskriminace na pracovištích nemůže být použito mladšími pracovníky proti zaměstnavatelům, kteří nabízejí lepší smluvní podmínky starším pracovníkům.

Tím potvrdil legálnost toho, co mnoho společností již dlouho realizuje – nabízejí daňové stimulace starším zaměstnancům, aby okrájely výdaje. Mladší pracovníci je dříve žalovali, odvolávajíce se na věkovou diskriminaci a rozhodnutí Komise pro stejné příležitosti zaměstnanců (EEOC). Rozhodnutí soudu se týká zákona z roku 1967 o věkové diskriminaci zaměstnanců, Age Discrimination in Employment Act, který pokrýval zaměstnance starší čtyřiceti let.
-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal