Muži se více soudí za sexuální obtěžování

Nejen ženy jsou oběťmi sexuálního obtěžování na pracovišti. V USA se loni kvůli tomuto problému soudilo více než 15 procent mužů a jejich počet v posledním desetiletí stále roste. Často se jedná o případy, kdy muže obtěžují jiní muži, protože je vnímají jako homosexuály, ať už jimi ve skutečnosti jsou, nebo nejsou. Projevy obtěžování jsou obdobné jako v případě žen. Zahrnují především nepřátelské pracovní prostředí a sexuálně nevhodné chování.

Jedním z důvodu rostoucího počtu mužů ochotných soudit se pro sexuální obtěžování je větší osvěta o právech obětí, kterou podporuje stále více zaměstnavatelů. Opadají také předsudky vůči homosexuálům.

V roce 1998 rozhodl americký nejvyšší soud, že obtěžování příslušníkem stejného pohlaví je nelegální. Dosud však neexistuje žádný federální zákon, který by tuto problematiku upravoval. Na úrovni některých států již takové úpravy existují.

Sněmovna reprezentantů přijala v dubnu letošního roku návrh zákona, který zakazuje diskriminaci zaměstnavatelů vůči zaměstnancům na základě jejich skutečné či domnělé sexuální orientace nebo generové identity. Kongres by o něm měl hlasovat na podzim.

-kk-
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com