My se krize nebojíme

V každém byznysu nevyhnutelně nastane nějaká krize. Propouštění, přírodní katastrofy či lidské tragédie jsou zkrátka události, jimž se nedá vyhnout a vyžadují okamžitou reakci. To, jak rychle a efektivně dokáže firma v krizi zareagovat určí, zda si i nadále uchová reputaci. Přežití krize je záležitostí plánování, správného a rychlého rozhodování, efektivní komunikace.

- Buďte připraveni. Vytvořte plán pro případ různých krizových situací a vyškolte odpovědné osoby. Plán konzultujte s externími odborníky. Aktualizujte jej.
- Komunikujte. Jakmile krize propukne, je třeba zveřejnit to co nejdříve. Relevantní informace je nutné sdělit veřejnosti i zaměstnancům.
- Zachovejte optimismus. Vedoucí pracovníci musejí představovat pozitivní roli. Negativita pouze zvyšuje znepokojení a snižuje morálku.
- Proveďte změny. Po překonání krize uspořádejte schůzi s odpovědnými zaměstnanci a upravte původní plán.

-kk-

**Datum vydání:** V/2004
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral