Myslíte na HIV pozitivní?

Nové léky přinášejí HIV pozitivním možnost plnohodnotnějšího uplatnění na pracovišti. Před časem znamenalo být HIV pozitivní, ve smyslu pracovního uplatnění, něco jako odsouzení k smrti. Stále sice nemáme lék na HIV nebo AIDS, ale existuje nová generace vysoce efektivních látek, které postiženým lidem usnadní život. Místo okamžitého opuštění pracovního místa mohou, pokud chtějí, bez problémů pracovat několik let.

Je ale třeba vytvořit pro ně prostředí bez diskriminace a umožnit jim uplatnit se. To se snadno říká, ale hůře zařídí. Průzkumy ukázují, že předsudky vůči HIV pozitivním jsou stále tak velké, že strach z propuštění někdy způsobí, že HIV pozitivní svůj stav neoznámí. To pak pro ně znamená větší stres, než kdyby mohli jednat otevřeně. Je třeba, aby byli všichni vaši lidé dobře informováni o HIV a AIDS, a tím zmírnit diskriminační tendence.

Například firma GSK, která zaměstnává více než 100 tisíc lidí v 116 různých zemích má globální předpis, který se zabývá a řeší diskriminací vůči HIV pozitivním. Jiné nadnárodní korporace také investují tímto směrem, ale mnohé z nich bohužel podceňují situaci v rozvojových zemích. Je třeba zdůraznit, aby firmy přezkoumaly stávající regule, vžily se do pozice lidí, kteří jsou HIV pozitivní a posoudily, zda je pro ně možné v jejich firmě existovat.

HIV/AIDS: Globální fakta

• Odhadovaný počet HIV pozitivních: 40,3 milionů

• Nově infikovaných HIV v roce 2005: 4,9 milionů

• Počet úmrtí na AIDS v roce 2005: 3,1 milionů

• Usmrcených od roku 1981: přes 25 milionů

HIV se může přenést nechráněným pohlavním stykem, transfuzí infikovanou krví nebo z matky na dítě. V žádném případě se nemůžete nakazit podáním ruky, používáním stejného příboru, nástrojů nebo toalety.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management