Na vině jsou drogy

Podle statistik amerického Ministerstva spravedlnosti je 70% všech ilegálních uživatelů drog zaměstnáno na plný úvazek. To znamená, že přes 6 milionů uživatelů drog je aktivními členy národní pracovní síly v různých odvětvích. Podle odhadu Národní aliance pracovišť bez drog (NDFWA) stojí nezákonné zneužívání drog americké podniky kolem 160 miliard dolarů ročně. 69% těchto výdajů pochází ze ztrát produktivity způsobených chorobami a úmrtími, která souvisejí s drogami. Ještě horší než ztráta produktivity je však otázka bezpečnosti. Podle NDFWA je přes 40% pracovních úmrtí způsobeno užíváním drog nebo alkoholismem. Zaměstnanci, kteří užívají nelegální drogy, mívají také třikrát častěji pracovní úrazy.

Úrazům i ztrátě produktivity mohou zaměstnavatelé předcházet prověřováním uchazečů o zaměstnání a nepravidelným drogovým testováním zaměstnanců. Společnost Global Detection & Reporting navíc zveřejnila novou technologii, která umožňuje zaměstnavatelům okamžitě měřit výskyt drog u zaměstnanců. Tento DrugWipe systém odhalí i sebemenší stopy pěti nejběžněji užívaných drog – kokainu, marihuany, heroinu, amfetaminů a metamfetaminů. Tento test je pozitivním a proaktivním způsobem, jak zabránit užívání drog na pracovišti.
-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com