Nakolik je zdraví firemní záležitost?

Autor příspěvku David Caddick, ředitel britské firmy Caddick Consulting, byl zděšen shledáním, že odborné články zaměřené na zdraví a wellness často neobsahují žádnou zmínka o zodpovědnosti jednotlivce.

Zhlédl schémata, která různé organizace navrhovaly pro své zaměstnance a má dojem, že je to opět zaměstnavatel, od kterého se očekává, že převezme odpovědnost za to, co je ze základu povinností každého jednotlivce.

Průměrný pracovní týden má 40 hodin, což představuje jen 25 % z týdenních 168 hodin a provokuje otázku, co dělají lidé pro své zdraví v 128 hodinách, kdy nepracují.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management