Nápoje na pracovišti

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit podmínky pro bezpečnou práci. Patří sem i poskytování nápojů na pracovišti. Je však třeba rozlišit, zda se jedná o poskytování nápojů v rámci zajištění pitného režimu pro zaměstnance, nebo o povinnost zajistit ochranné nápoje.

Zajištění pitného režimu pro zaměstnance není konkrétně upraveno žádnými právními předpisy. Vychází se z všeobecného předpokladu, že nedostatek vody má vliv na celkový pokles duševní i fyzické výkonnosti člověka.

Existuje pouze nařízení vlády č. 178/2001 Sb., podle kterého je zaměstnavatel povinen zajistit pitnou vodu nejen pro účely dodržování pitného režimu, ale také pro případy, kdy se zaměstnanec zraní a je třeba poskytnout první pomoc. Toto nařízení však neřeší množství dodávané pitné vody ani způsob její distribuce na pracovištích. Obecně se předpokládá, že je v rámci jedné směny nutné počítat minimálně s jedním litrem pitné vody pro jednoho zaměstnance.

Na pracoviště, které neumožňují technicky odstranit tepelnou zátěž, je zaměstnanec povinen poskytovat vhodné ochranné nápoje podle vlastního seznamu. Seznam se sestavuje po dohodě s lékařem a poskytování těchto nápojů je bezplatné.

-kk-

Zdroj: Práce a sociální politika - Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Práce a sociální politika