Nárok zaměstnance na pracovní volno

Článek informuje o tom, jak nový Zákoník práce upravuje překážky v práci na straně zaměstnance a podmínky, za nichž je jeho neúčast v práci omluvena a případně i finančně zabezpečena.

Kromě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, karantény, mateřské dovolené či ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti v případech stanovených v zákoně, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy při dalších osobních překážkách, které pracovníkovi brání práci vykonávat.

Rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci stanovuje Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., které mimo jiné obsahuje přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, znemožnění cesty do zaměstnání, přestěhování či vyhledávání nového zaměstnání.

Pracovní volno se poskytuje na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy k převozu manželky (ale i družky) do zdravotnického zařízení a zpět. Účast při porodu dítěte je však bez náhrady mzdy.

Při vlastní svatbě má zaměstnanec právo na dva volné dny, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu. Náhrada mzdy nebo platu přísluší jen na jeden den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na jeden den k účasti na svatbě dítěte. Stejný nárok na volno má i potomek, který jde na svatbu svého rodiče. Nepřísluší mu však náhrada mzdy.

-hp-

Zdroj: Měšec.cz - český server o osobních financích
Zobrazit přehled článků ze zdroje Měšec.cz