Násilí na evropských pracovištích roste

Násilí, šikana a obtěžování představují stále závažnější problém evropských pracovišť. Vyplývá to alespoň ze zprávy Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) s názvem Workplace Violence and Harassment: a European Picture.

Násilí a obtěžování třetí strany podle ní postihuje 5 až 20 procent evropských zaměstnanců. 40 procent evropských manažerů je násilím na pracovišti znepokojeno, pouze 25 procent však podniklo nějaké kroky k řešení tohoto problému. Nejsilněji je tento problém vnímán v odvětví zdravotnictví a školství, kde násilí vidí jako zdravotní a bezpečností problém více než 50 procent manažerů.

EU-OSHA konstatuje, že řada evropských zemí stále nenahlíží na násilí na pracovištích jako na závažný problém. Specifické iniciativy pro řešení tohoto problému má jen velmi málo organizací. To je třeba změnit. Ředitel agentury Jukka Takala vysvětluje, že obtěžování na pracovišti může vést ke stresu, dlouhodobým absencím a dokonce i k sebevraždám. Ekonomické důsledky pak zahrnují nižší produktivitu, vyšší fluktuaci či dřívější odchody do důchodu.

-kk-

Zdroj: Canadian HR Reporter - server kanadského magazínu o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Canadian HR Reporter