Násilí na pracovištích v novém tisíciletí

Aktuální třetí vydání studie Mezinárodní organizace práce (ILO) s názvem Violence at work ukazuje, že násilí na pracovištích celosvětově roste a v některých zemích dokonce dosáhlo stádia epidemie. Navazuje na předešlý celosvětový výzkum a zabývá se tímto fenoménem od nástupu nového tisíciletí. Konkrétně se násilí na pracovištích projevuje různých situacích od šikany a mobbingu, přes vyhrožování, sexuální obtěžování až po vraždy. Narůstá také nebezpečí terorismu a vysoké náklady na absence a pracovní neschopnosti.

Autoři varují, že šikana a podobné chování, k němuž přispívá nestabilita řady pracovních míst, mohou být stejně nebezpečné jako přímé fyzické násilí. Výzkum v zemích Evropské unie odhalil, že šikana, obtěžování a zastrašování jsou obecně rozšířené. V Německu se například v roce 2002 stalo obětí mobbingu více než 800 000 zaměstnanců. Pokud jde o rozvojové země, nejzranitelnější jsou zde ženy, přistěhovalci a děti. V Jihoafrické republice, Kuvajtu, Hongkongu, Číně nebo na Ukrajině je nejrozšířenější sexuální obtěžování a fyzické násilí.

Studie zmiňuje také zlepšení, ke kterým došlo ve Velké Británii či USA. V Anglii a Walesu došlo například v letech 2002-2003 k 849 000 incidentům (431 000 případům fyzického násilí a 418 000 případům vyhrožování), což představuje vzhledem k předcházejícímu výzkumu pokles o 1,3 milionu incidentů. V USA klesl zejména počet vražd, které jsou třetím nejčastějším důvodem smrti na pracovištích.

Vyčíslování nákladů spojených s násilím na pracovištích je podle závěrů studie velice obtížné. V Austrálii se odhaduje na 6 až 13 miliard dolarů ročně. V Evropské unii byla prokázána výrazná korelace mezi absencemi spojenými se zdravotním stavem zaměstnanců a vystavením násilí na pracovišti.

Rostoucí povědomí o nutnosti řešit násilí na pracovištích vedlo k novým strategiím preventivních opatření. Studie uvádí efektivní postupy některých místních či národních vlád, nadnárodních společností a odborových svazů. Vznikají také nové právní předpisy upravující násilí na pracovištích. Takovou legislativu mají například v Argentině, Belgii, Kanadě, Finsku, Francii, Polsku nebo Švédsku. Samotná Mezinárodní organizace práce vydala také několik doporučení, jak řešit násilí na pracovištích, včetně tzv. sbírky zásad (Code of Practice on Workplace violence).

-kk-

Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide