Naučte se něco o svých právech

Jak moc se cítíte na pracovišti chránění? A co vaše soukromí? Nemáte třeba pocit, že jste sledováni někým, kdo o vás ví víc, než by měl?

Pravdou je, že s expanzí technologií se soukromí na pracovišti stalo minulostí. Zaměstnavatelé monitorují své podřízené, co každý den na pracovišti dělají, a hlavně mají pod kontrolou vše, co souvisí s telefonem, počítačem a hlasovou poštou.

Zaměstnanci i zaměstnatelé by měli vědět, co vše je soukromí a kam až monitoring může sahat. Zaměstnavatelé monitorují své zaměstnance, aby zjistili, zda nevhodně nebo nezákonně nevyužívají firemní majetek. Na druhou stranu by si měli veškeré informace nechat pro sebe. Existují totiž právní ochrany, které se zabývají soukromím a osobním i informacemi.

První ochranou je lékařská informace. Zaměstnavatel by neměl prozradit, pokud to vůbec ví, zdravotní stav zaměstnance a informace o platbách za zdravotní péči a podobně.

Další ochrana se týká čísla osobního zabezpečení a to kvůli krádeži identity. USA mají článek o číslu sociálního zabezpečení zakotvený ve své legislativě.

Zaměstnavatel také nemá právo šířit informace o vašem rodinném stavu, zda žijete sami, nebo s někým. V mnoha státech také platí předpisy pro to, co může říci starý zaměstnavatel novému o zaměstnanci. Lidé by měli vědět nebo si zjistit, na jaké informace má kdo právo.

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101