(Ne)rovné příležitosti v nových členských státech EU

Rovnost pohlaví je v nových členských zemích Evropské unie stále konceptem, který se neblíží realitě. Dokládají to alespoň výsledky studie organizace Open Society Institute, na níž v jednotlivých státech spolupracovali odborníci na rovnost pohlaví a zástupci místních nevládních organizací. Studie, která se zaměřila na Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Litvu, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Turecko, popisuje stávající národní mechanismy, zásady a programy v oblasti rovnosti pohlaví a upozorňuje na některé nedostatky.

Ukázalo se například, že mužům i ženám chybí povědomí o tom, jak rovnost pohlaví ovlivňuje jejich každodenní životy a také to, že chybí politická vůle prosazovat domácí i evropskou politiku rovnosti pohlaví. Hlavní doporučení studie zahrnují apel na vlády jednotlivých zemí, aby zavedly průběžné monitorování principů rovných odměn ve státním i soukromém sektoru a aby tyto výsledky byly zveřejňovány. Vlády Bulharska, Maďarska a Polska vybízí k přijetí oficiální politiky pro rovnost pohlaví a vyzývá vlády všech zemí, aby shromažďovaly statistické údaje, bez kterých nemůže míz politika rovnosti pohlaví úspěch.

Česká republika začala do svého právního systému zavádět evropské požadavky na ochranu rovnosti pohlaví v roce 2002. V roce 2003 pak zavedla dosud jediný vládní program na ochranu proti obchodování s lidmi a sexuálnímu vykořisťování. Mezi základní zjištění studie u nás patří:

- Ženy jsou zastoupeny v nejvyšších rozhodovacích orgánech (parlamentu a senátu) 14 procenty.

- Ženy vydělávají 74 procent mužského platu, přičemž nejvyšší rozdíly existují mezi zaměstnanci s vyšším vzděláním.

- Mužská a ženská pracovní síla je výrazně rozdělována ekonomickými sektory. Ženy pracují spíše v oblastech s nižšími příjmy a jsou nedostatečně zastoupeny na vyšších manažerských postech.

- Většina žen pracuje na plný úvazek a nese primární odpovědnost za děti a domácnost.

Odborníci České republice doporučují přejít v oblasti rovného zachození s pohlavími od soustředění na legislativu k posílení implementace konkrétních struktur. Vládní organizace podle nich nereflektují adekvátní pochopení konceptu rovnosti pohlaví, genderových stereotypů a rovných příležitostí. Celou zprávu týkající se české republiky naleznete na stránkách Nadace OSF Praha.

-kk-

Zdroj: Open Society Foundations
Zobrazit přehled článků ze zdroje Open Society Foundations