Ne stížnosti, ale nápady na zlepšení. Whistleblowingové řešení přináší firmám nečekané podněty

Zákon o ochraně oznamovatelů prošel Senátem a čeká na podpis prezidenta. Podle Jana Slámy z platformy NNTB, jejíž whistleblowingové řešení v České republice využívá přes 500 firem, se podněty od zaměstnanců překvapivě nejčastěji týkají nápadů na zlepšení a zpětné vazby.

Jan Sláma, NNTB

Transpozice evropské směrnice, která zajišťuje bezpečné zacházení tzv. whistleblowerům neboli lidem, kteří ve firmách a institucích upozorní na nekalé jednání, dnes prošla Senátem, čeká na podpis prezidenta a v platnost vejde zřejmě 1. srpna. Firmám nad 250 zaměstnanců a následně i těm s 50 a více zaměstnanci tak vznikne povinnost zavést whistleblowingový systém umožňující bezpečné oznamování nekalostí.

Oznámení se podle zákona mohou týkat zejména trestných činů a závažnějších přestupků. Firmy, které už nějakou formu ochrany whistleblowerů zavedly, však zaznamenaly primárně jiný rozměr. V České republice totiž lidé anonymizovaný a bezpečný systém používají nejčastěji jako kanál pro nápady na zlepšení, zpětnou vazbu směrem k vedení a také jako prostor pro dotazy.

V České republice naše řešení využívá více než 500 firem. Systém je samozřejmě zašifrovaný a nemáme přístup ke konkrétním oznámením. Máme ale od klientů informace o kategoriích, do kterých jednotlivá oznámení spadají,” vysvětluje Jan Sláma z platformy NNTB (Nenech to být). Ta vznikla před 6 lety jako nástroj pro snadné a bezpečné odhalování šikany na školách. Postupně svou specializaci rozšířila také na firmy, u kterých funguje jako nástroj pro HR i compliance neboli dodržování pravidel, zejména firemních etických kodexů. A hlavně jako jednoduchý a funkční whistleblowingový kanál, který funguje v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů, GDPR i evropskými směrnicemi a normami.

V České republice se více než třetina podnětů týká nápadů a zpětné vazby, následuje kategorie Šikana a sexuální obtěžování, která tvoří necelou třetinu oznámení, a zbylých 8 kategorií dává v součtu dohromady poslední třetinu podnětů.

Přehled typů podnětů podle množství výskytu v ČR podle dat NNTB:

  1. Nápady, pochvaly, otázky

  2. Šikana a sexuální obtěžování

  3. Firemní kultura, kolektiv

  4. Krádeže a korupce

  5. Psychika, vyhoření

  6. Diskriminace

  7. Bezpečnost

  8. Zákoník práce

  9. Životní prostředí

  10. GDPR

 

 

NNTB.cz je whistleblowingová platforma ve světě známá jako FaceUp.com, která vznikla v roce 2017 jako nástroj pro oznamování šikany na školách, a postupně se rozšířila i do firemního prostředí. Slouží jako místo pro bezpečné řešení problémů, o kterých je složité mluvit, nebo podávání podnětů ke zlepšení. Firmám nabízí jednoduché řešení pro splnění podmínek Zákona o ochraně oznamovatelů a související evropské směrnice. NNTB v současnosti využívá téměř 3000 firem z celého světa. Zakladatelé Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm za své projekty v oblasti sociálního podnikání získali řadu světových ocenění.