Nebuďte sami k sobě negativní

Přemýšleli jste někdy nad tím, jakým způsobem mluvíte sami se sebou? Sám se sebou totiž každý člověk mluví několikrát denně. Způsob, jakým člověk mluví sám se sebou, může mít velký vliv na jeho pohodu na motivaci. Najít správný způsob mluvy je proto mimořádně důležité.

V první řadě zapomeňte na všechny negativní myšlenky a slova. Člověku denně problýskne hlavou více jak 50 000 myšlenek. Podle odborníků se většina z nich týká jeho samého. Z toho se dá vyvodit, že „slova dělají náladu a pocity“.

Takže je logické, že negativní vnitřní dialog může mít za následky nejistotu, pochybnosti o sobě, zklamání, ztrátu motivace, nespokojenost.
Negativní přístup k sobě samému však neovlivňuje jen vlastní postoj k životu. Ten, kdo stále žije v negativním vnitřním dialogu, vidí negativně i vše kolem sebe.

Prvním krokem, kterým můžete dosáhnout změny v základním směřování vašeho vnitřního dialogu, je brát ho vážně. Zastavte se několikrát denně a uvědomte si, na co vlastně myslíte. Můžete si pomoci několika otázkami:

- Jaký pocit ve mně vyvolávají myšlenky, které směřuje ke mně samému?

- Jak na mě působí slova, která si vyslovím sám pro sebe?

- Jaké asociace mi vyvstanou v hlavě, když se na svůj vnitřní dialog podívám s odstupem?

- Jak bych reagoval, kdyby mi to samé řekl někdo jiný?

Pokud máte negativní myšlenky, pomůže vám slovo „zatím“. Místo „nemám práci“ si řeknete „zatím nemám práci“.

Při vedení vnitřního dialogu je velkou chybou slovo „musím“. Kdo často toto slovo používá, dělá sám ze sebe oběť. Člověk nemusí nic, pro jednotlivé činnosti se jen sám rozhoduje. Když změníte formu vnitřního dialogu, naleznete pak lepší cestu k sobě samému, což vám pomůže nejen v pracovním životě.

-pk-
Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk